АВТОРИЗОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР
АБО «ПОВІРЕНИЙ» ВІД МИТНИЦІ • Що таке АЕО, звідки з'явився та навіщо він існує?
 • Що спрощує та дозволяє АЕО?
 • Як отримати статус АЕО?
  Організація бізнесу в Україні з планами подальшого масштабування та виходу на міжнародні ринки завжди пов'язана з комерційними ризиками на будь-якому етапі бізнесу. Затримки товарів при перетинанні митного кордону та виникнення на цьому підґрунті митних спорів з органами Державної митної служби (далі - Держмитслужба) є буденною ситуацію, що з часом переросла у окремий обов'язковий різновид комерційного ризику декларантів при плануванні логістичної складової бізнес-процесів.

  Натомість у суспільстві наявний запит на побудову конструктивного діалогу між бізнесом та державними органами поза межами залів судових засідань. Одним із «плодів» такого тренду став інститут автоматизованого економічного оператора (далі – АЕО, Оператор).

  Що таке АЕО, звідки з'явився та навіщо він існує?

  Автоматизований економічний оператор - це особливий статус декларанта, який надає переваги при проходженні митних процедур та знижує кількість й ступінь заходів митного контролю до мінімуму необхідних дій.

  Вперше ідея такого статусу була закріплена у Рамкових стандартах безпеки та полегшення міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації від 01.06.2005 (далі – Рамкові стандарти). Особу, яка отримувала такий спектр можливостей було названо уповноважений економічний оператор. Станом на жовтень 2020 року у світі обліковувалось 17 721 уповноважених економічних операторів. Наразі 84 країни світу реалізували концепцію АЕО, а ще 19 перебувають на стадії активного впровадження. Окрім того між країнами ратифіковано 74 двосторонні угоди про взаємне визнання АЕО, 65 регіональних угод та 4 комунікації знаходяться на стадії узгодження.

  На виконання взятих на себе зобов'язань за Угодою про Асоціацію з Європейським Союз Верховною Радою України 02.10.2019 прийнято Закон України № 141-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (далі – Закон № 141-ІХ), яким Главу 2 Митного кодексу України (далі – МК України) викладено у новій редакції та закріплено правову основу існування інституту АЕО у законодавстві України.

  29.07.2020 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 665 «Деякі питання функціонування автоматизованих економічних операторів», якою узгоджено процедуру отримання статусу АЕО в Україні.


  Що спрощує та дозволяє АЕО?

  Декларант, який набуває статусу АЕО, починає користуватись «довіреним» ставленням митного органу, зокрема спеціальними спрощеннями під час проходження митних формальностей та перевагами під час митного контролю, а саме:

  1. Процедура спрощеного декларування. Включає в себе виконання митних формальностей у першочерговому порядку («зелений коридор» або окрема смуга за наявності на пункті пропуску) та зниження ступеня ризику при проходження митних формальностей. Можливість попереднього повідомлення про митний огляд в пункті пропуску.

  2. Загальна фінансова гарантія. Полягає у можливості сплати митних платежів за декількома поставками сукупно у будь-якій митниці на всій митній території України незалежно від митного режиму та у межах суми такої гарантії, що може коригуватися АЕО у будь-який час.

  3. Процедура випуску за місцезнаходженням. Передбачає можливість проходження митних процедур віддалено на об'єктах, складах та майданчиках АЕО.

  4. Самостійне накладення пломб спеціального типу (для експортерів). Дозволяє АЕО не проходити процедури митного забезпечення (накладення номерних пломб) на митному пості для цілей митного контролю, оскільки оформлення здійснюється шляхом самостійного накладення пломб АЕО, з внесення відомостей по таким пломбам до митної декларації.

  Використання національного логотипу АЕО. Забезпечує впізнання статусу АЕО при взаємному визнанні іншими країнами при проходженні митних формальностей при перетині митного кордону іноземних країн. Авторизація АЕО та наявність відповідного логотипу визнається на всій території України.

  Як отримати статус АЕО?

  Хто?:

  Юридична особа/фізична особа-підприємець-резидент України, що виконує будь-яку роль у міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу).

  Існує два види АЕО:

  • АЕО-С: надання права на спеціальні спрощення;

  • АЕО-Б: підтвердження безпеки та надійності.

  Примітка 1. До 07.11.2022 статус АЕО-С можуть отримати декларанти, які є одночасно і виробником, і імпортером/експортером товарів. Надалі будь-який суб'єкт з перелічених вище. Декларант має право отримати одночасний статус і АЕО-С, і АЕО-Б.

  Декларант, який має намір отримати статус АЕО, повинен відповідати п'яти критеріям:

  1. Дотримання вимог митного та податкового законодавства, а також відсутність фактів притягнення посадових осіб та власників (бенефіціарів) декларанта до кримінальної відповідальності.

  2. Належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації.

  3. Стійкий фінансовий стан.

  4. Наявність штатної одиниці, кваліфікованої у митних питаннях (оформлення, контролю, процедури) – обов'язково для АЕО-С.

  5. Дотримання стандартів безпеки та надійності – обов'язково для АЕО-Б.


  Як?:

  Процедура отримання статусу АЕО є по-етапною:

  1. Підготовчий етап (3-5 місяців залежно від типу АЕО та індивідуальних характеристик декларанта). Фактично є змістовно основним етапом при отриманні статусу АЕО, на якому потрібно:

   1. Обрати тип АЕО, який необхідний для компанії з урахуванням її ролі у міжнародному ланцюзі постачання.

   2. Аналіз внутрішніх бізнес-процесів та процедур компанії у контексті критеріїв, яким повинні відповідати АЕО (див. вище);

   3. Належне юридичне оформлення всіх процесів та процедур (інструкції, положення, порядки, настанови, листи), які відбуваються у компанії для забезпечення господарської діяльності з документальним підтвердженням кожної операції/процедури/процесу.

  2. Заповнення та подання заяви з анкетою самооцінки (30 днів з дня реєстрації заяви). За умови ґрунтованого попереднього аналізу та підготовки зводиться до формального заповнення заяви та анкети самооцінки. Декілька технічних зауважень:

   1. Документи подаються до Держмитслужби у електронному вигляді з накладення кваліфікованого цифрового підпису.

   2. У Держмитслужби є 30 днів з дня реєстрації документів на попередній розгляд заяви та анкети, за результатами якого приймається рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову у її проведення з мотивованою причиною такої відмови. У випадку відмови у проведенні оцінки відповідності декларант має право повторно подати заяву на отримання статусу АЕО лише через шість місяців з дати відмови в наданні авторизації АЕО.

  3. Оцінка відповідності заявника критеріям АЕО (мінімум 4 місяці з можливістю продовження строку за необхідності до 30 днів). На цьому етапі митний орган перевіряє результати роботи на підготовчому етапі.

   1. Створюється Комісія оцінки відповідності.

   2. Проведення оцінки здійснюється за принципом «право бути почутим» (right to be heard), що передбачає можливість подання пояснень (усних та письмових) щодо будь-яких питань, які виникають під час проведення оцінки. Зокрема заявник має право подавати пояснення, звернення, заперечення, зауваження та вимагати їх розгляду по суті. Навіть за умови наявності декількох недоліків, це не означає, що оцінка про відповідність буде гарантовано негативна. Процедура оцінки передбачає можливість усунення недоліків до закінчення строку проведення оцінки.

   3. Під час проведення оцінки митний орган перевіряє всю внутрішню документацію, процеси та процедури, отримує доступ до ІТ-мережі компанії, опитує співробітників, оглядає будівлі, об'єкти, майданчики заявника, надсилає запити до інших органів державної влади для перевірки відомостей, наданих декларантом.

   4. За наслідками проведення оцінки складається Звіт про оцінку. У випадку, коли висновки Звіту про оцінку є негативним, заявник має право протягом 30 днів з дня отримання проекту звіту надати заперечення на такий Звіт митного органу з долучення документів на обґрунтування. Заперечення розглядаються протягом 30 днів з дня їх отримання.

  4. Отримання авторизації АЕО (протягом 7 робочих днів з дня підписання Звіту). Після успішного проходження всіх попередні етапів, заявник отримує статус АЕО, а також може звернутись до Держмитслужби про отримання сертифікату про набуття статусу АЕО.

  Примітка 2. У першій рік впровадження АЕО (2020 рік) Держмитслужба може розглядати до 10 заяв, у другий рік (2021 рік) до 20 заяв, у третій рік (2022 рік) до 30 заяв. Існує окремий реєстр АЕО, як і реєстр поданих заявок на отримання статусу АЕО. Наразі статус АЕО отримав лише один суб'єкт господарювання – ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна». Також ще дві заявки перебувають на етапі оцінки відповідності та попереднього розгляду заяви.

  Варто зауважити, що декларант зі статусом АЕО може бути підданий повторній оцінці відповідності 1) за власною заявою, у випадку суттєвих змін, що впливають на відповідність декларанта критеріям АЕО, або 2) за поданням митниці за місцезнаходженням АЕО за результатами моніторингу, або 3) за рішенням Кабінету Міністрів України у разі зміни законодавства України, що суттєво впливає на відповідність підприємства критеріям АЕО.

  Примітка 3. У разі якщо підприємство зареєстроване менше трьох років, протягом першого року після отримання авторизації АЕО під час здійснення заходів з моніторингу відповідності застосовується підвищений рівень ризику.


  Отримання статусу АЕО є своєрідною «довіреністю» від митниці, що засвідчує наявність високого рівня довіри держави до декларанта зі статусом АЕО. Тим паче, що розгалужена система міжнародних угод про взаємне визнання статусу АЕО обумовлює новий прихований тренд у побудові комерційних зв'язків на міжнародній арені. Міжнародні партнери розуміють, що декларант, який має змогу користуватись спеціальними спрощеннями та перевагами під час проходження митних формальностей зможе забезпечити виконання зобов'язань з постачання товарів без зайвих затримок при перетинанні митного кордону, що у свою чергу є економією і грошей, і часу, що у бізнесі є майже тотожними ресурсами.
  Шульжук Тарас

  Адвокат практики податкових спорів
  Crowe Mikhailenko канд.юр.наук


  За редакцією:
  Звєрєвої Людмили

  Адвокат, радник Crowe Mikhailenko,
  керівник практики податкових спорів Crowe Mikhailenko